MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşme Kocamansur Sokak Çağdaş Apt. No:133 D:2 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Balsun Organizasyon Danışmanlık Turizm Ticaret Ltd. Sti. (Bundan sonra TOUREVER TRAVEL olarak anılacaktır) ile aşağıda bilgileri verilmiş tüketici/ler arasında Tourever Travel’ın  tüketiciye satışını yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen turizm hizmeti konusunda akdolunmuştur.

İşbu Sözleşme, sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher, Tur Programı ve Alındı Belgesi’nde belirtilen hizmetleri kapsar.

MADDE 2 – ACENTA BİLGİLERİ:

Şirket Ünvanı: Balsun Organizasyon Danışmanlık Turizm Ticaret Ltd. Sti.

Acenta ismi: TOUREVER TRAVEL

Adresi: Kocamansur Sokak Çağdaş Apt. No:133 D:2 Şişli/İstanbul

Telefon:  0 212 2348055 Faks:

Email: travel@tourever.com.tr             Web:     www.tourever.com.tr

MADDE 3 – TÜKETİCİ BİLGİLERİ:

Adı / Soyadı:

TC Kimlik no. / Pasaport no.

Adresi:

Telefon no:

Email adresi:

Tüketici, bu bilgilerin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası  vs) acenta sorumlu değildir.

MADDE 4– SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:

Sözleşme bedeli KDV dahil……………………………. TL, döviz cinsi karşılığı olarak………………….’dır.

Bu bedele, rezervasyon belgesi (VOUCHER)’da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış tarihleri, turlar, süreler, ulaşım detayları, pansiyon durumu yine Voucher belgesinde belirtildiği gibidir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.

Tüketici bildirimden sonra sözleşmeden dönebilir bu durumda iptal koşulları geçerli olur yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

MADDE 5 – ÖDEMELER

Rezervasyon kabulu esnasında toplam ücretin % 30’ı ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise hareket tarihinden 7 gün önce ödenmelidir.  Aksi takdirde tüketicinin hizmeti almaktan vazgeçtiği varsayılır ve yapılan rezervasyon iptal edilerek tur bedelinin % 30’ı cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

Özel ürün, indirimli ürün ve erken rezervasyon hizmetlerinde tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Kredi kartlı ödemelerde vade farkı, kur farkı ve faiz tutarları ayrıca hesaplanarak hizmet bedeli belirlenecektir.

Çocuk indirimleri hizmetin içeriğine göre farklılık göstermektedir.  Ulaşım, konaklama, restaurant ve diğer hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş vb.) doğru olmadığının anlaşılması halinde misafir tarafından bu çocuklar içinde derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır.

MADDE 6 – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1.Tüketicinin gezisinin başlamasına 7 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü sayılmaz) hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamı iade edilir.

2.Tüketici, gezinin başlamasına 7 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. Tura katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması, havayolunun uçuşu iptal etmesi, saat, gün ve parkur değişikliği nedeni ile turun sözleşmede belirtilen günlerde ifa edilememesi, öngörülemeyen afetler, grev, güvenliği tehdit edici unsurlar gibi mücbir sebep hallerinde ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

4.Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği havayolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün veya sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi yapılmaz. Bu sürenin son günün milli bayram ve tatil günlerine denk gelmesi süre bir sonraki iş gününe uzamaz. Her ne sebeple olursa olsun hizmet ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettirdikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılır.

5.Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce Tourever Travel’a niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler Tourever Travel’a karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

6.Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları Tourever Travel gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

7.”PROMOSYON” veya ‘’ERKEN REZERVASYON’ olarak belirtilen turlarda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp,  iptal veya değişiklik imkanı bulunmamaktadır. Para iadesi yapılmayacaktır.

MADDE 7 – MÜCBİR SEBEPLER

Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, Acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller TOUREVE TRAVEL için mücbir sebep sayılır.

Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde TOUREVER TRAVEL, paket tur için iptal, değişiklik ve erteleme yapabilir. Bunlardan doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden TOUREVER TRAVEL sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir.  Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır.

Acenta, Tüketici için mücbir sebep sayılan bu hallerde, resmi harç ve vergiler ile zaruri masraflar mahsup edildikten sonra kalan bakiye tüketiciye iade edileceğini taahhüt eder.

Tüketici seyahat sigortası kapsamındaki sigortalardan mücbir sebep doğrultusunda sigorta şirketine başvuru hakkı bulunmaktadır.

MADDE 8 – GENEL HÜKÜMLER

 1. TOUREVER TRAVEL, gerekli gördüğü durumlarda hizmet kapsamındaki konaklama, ulaşım araçlarını, gezi noktalarının sırlamasını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar TOUREVER TRAVEL için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.
  Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici (ler) nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Tourever Travel Broşürü, Tourever Travel internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.
  3. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
  4. TOUREVER TRAVEL, hizmet alan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.
  5. Otele ve gemiye varış günü odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 11.00’e kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.
  6. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle Tourever Travel muhatap değildir. Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa yada şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.
  7. TOUREVER TRAVEL hizmet sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Hizmetin verilmesinden önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde TOUREVER TRAVEL kendisine ikame bir hizmet sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka hizmet alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (8 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.
  8. Tüketicinin satın almış olduğu hizmetin  başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden TOUREVER TRAVEL sorumludur. TOUREVER TRAVEL, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
  Acenta tarafından iptal edilen hizmetlerde; tüketicinin uçak biletini mil ile ya da ücreti ile Acenta dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından Acenta sorumlu değildir.

MADDE 9 – SİGORTA HÜKÜMLERİ

 1. TOUREVER TRAVEL’in hizmet satın almış yolcuları, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası teminatı altındadır. Tüketici tarafından yapılan iptallerde turun başlangıcına 7 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.
  2. Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası yukarıda belirtilen teminatlara sahip olup tüketicilere seyahat sağlık ve asistan hizmetler sağlamaz. Seyahat sağlık ve asistan hizmetleri içeren seyahat güvence paket sigortası ücret mukabilinde TOUREVER TRAVEL’den talep edilebilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

MADDE 10 – DİĞER HÜKÜMLER

 1. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.
  2. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur.
  3. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alınmıştır. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa Acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

10 maddeden ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek iki (2) nüsha halinde imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sözleşme VOUCHER dahil  6 sayfadan oluşmaktadır. Hizmet kayıt formunda (VOUCHER) adı soyadı geçen tüm kişiler adına sözleşmeyi okudum anladım ve bir nüshasını teslim alarak kabul ettim.

Hizmeti alanlar ve hizmet kayıt formunda (VOUCHER ) adı geçen tüm kişiler adına

 

SEYAHAT ACENTASI                                            TÜKETİCİ (Seyahat edecek müşteri)

Tarih:                                                                        Tarih

İsim Soyad:                                                              isim Soyad:

İmza:                                                                         İmza: